Wed. Feb 28th, 2024
แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ที่ประเทศอินโดนีเซีย 1 ในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งใน Asean ด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าเทียบในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซียและเทคโนโลยีนั้นในตอนนี้ยังเทียบกับประเทศไทยไม่ได้ แต่ก็ต้องบอกได้ว่าในอนาคตนั้นไม่มีความแน่นอนแล้วในปัจจุบันนี้ เพราะว่าทุกหนทุกแห่งนั้นเต็มไปด้วยเทคโนโลยี

แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ที่ความสามารถในการเดินทางของมันนั้นยังไม่ได้มีความสามารถที่จะเดินทางในระยะไกลได้

ต้องพูดว่าในปัจจุบันนี้เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาบวกกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นบนโลกทำให้สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ถูกทำลายลงไปไม่ว่าจะเป็นการเผาไม้ทำลายป่าหรือการสูบน้ำมันจากใต้พื้นผิวโลก เพื่อนำมาใช้กับรถยนต์แต่ว่ายิ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ยิ่งก้าวไปข้างหน้ามากเท่าไหร่แนวโน้มในอนาคตข้างหน้าไม่ไกลนี้รถยนต์ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพราะว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

ในปัจจุบันก็มีออกมาบ้างแล้วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแต่ความสามารถในการเดินทางของมันนั้นยังไม่ได้มีความสามารถที่จะเดินทางในระยะไกลได้ดังนั้นรถยนต์ส่วนใหญ่ขณะนี้จึงใช้น้ำมันอยู่เช่นเดิมอย่างไรก็ตามโลกนั้นดูเหมือนจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นล่าสุดประเทศอินโดนีเซีย ได้จับมือกับบริษัท LG ของเกาหลีใต้เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเครื่องแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งทำมาจากแร่นิกเกิลที่มีส่วนใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียนั่นเอง ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์ปีหน้า 

อินโดผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

ถ้าโครงการของประเทศอินโดนีเซีย ในเรื่องการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั้นคืบหน้าอนาคตของโลกก็คงจะสดใสมากขึ้นและธรรมชาติคงจะกลับมาอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนื่องจากทรัพยากรน้ำมันน้ำสามารถใช้แล้วหมดไปแต่ไฟฟ้านั้นเป็นทรัพยากรที่สามารถใช้พลังงานจากธรรมชาติในการผลิตด้านไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานน้ำ และไม่แน่ว่าอนาคตอินโดนีเซียจะมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ที่ดีอย่างมากในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นได้ และการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตคงจะเป็นข่าวดีไม่น้อยสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ข้อมูลจาก เดลินิวส์

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวสารวงการไอที ได้ที่นี่ และ โซนี่เอกซ์พีเรียวันมาร์กทู จะได้รับระบบปฏิบัติการณ์ตัวใหม่อย่างแอนดรอยด์ 11 แล้ว