Wed. Feb 28th, 2024
ไซเบอร์บูลลี่-นั่งเศร้า

ในปัจจุบันนี้การ ไซเบอร์บูลลี่ ถือเป็นอีกหนึ่งความรุนแรงที่หลายคนนั้นพยายามต่อต้านและไม่อยากให้มันเกิดขึ้นที่สุด แต่สุดท้ายมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดี ซึ่งการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าไซเบอร์บูลลี่นั้นอาจจะเกิดในรูปแบบการเหยียดเชื้อชาติสีผิวหรือว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศ และในด้านอื่น ๆ อีก ซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรเลย นอกจากจะส่งผลกระทบให้กับผู้ถูกกระทำแล้ว ผู้ใช้งานโลกอินเทอร์เน็ตบางคนเมื่อมาเห็นข้อความต่างๆ นานาที่เป็นการโจมตีก็คงรู้สึกแย่กับการเล่นอินเทอร์เน็ตมากด้วยเช่นเดียวกัน ในตอนนี้ สื่อสังคมออนไลน์หลายๆ แพลตฟอร์มก็เริ่มที่จะออกมาต่อต้านการไซเบอร์บูลลี่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นรถข่าวสารที่จะก่อให้เกิดการโจมตีกัน หรือว่าวิธีการอื่น ๆ ซึ่ง Instagram ก็กำลังทดสอบฟีเจอร์ “Limited” ที่จะใช้ในการป้องกันการไซเบอร์บูลลี่ได้

ไซเบอร์บูลลี่ ป้องกัน

ฟีเจอร์ใหม่ Instagram ป้องกันการไซเบอร์บูลลี่

สำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดข่าวสารเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นดีๆอย่าลืมติดตาม ข่าวสารวงการไอทีและอินเตอร์เน็ต จากเราเว็บไซต์สำหรับคนชอบความทันสมัย

ภาพจาก Pixabay

ไซเบอร์บูลลี่-ภาพถ่าย

โดยฟีเจอร์นี้ได้มีการเปิดเผยจากทวิตเตอร์ของ Matt Navarra โดยการทำงานของฟีเจอร์ “Limited” จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะจำกัดคอมเม้นและข้อความที่จะส่งมาหาผู้ใช้งานได้ซึ่งสามารถระบุระยะเวลาที่จะจำกัดข้อความและคอมเม้นเหล่านั้นได้ โดยการเปิดใช้งานนั้นผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > Limited เมื่อเปิดใช้งานแล้วผู้ใช้งานจะสามารถเลือกผู้ใช้งานคนอื่น ๆ พี่ไม่ต้องการที่จะรับคอมเม้นหรือว่าข้อความได้ ซึ่งสามารถเลือกจำกัดได้ทั้งผู้ติดตามและผู้ที่ไม่ได้ติดตามใน Instagram 

ภาพจาก Pixabay

ไซเบอร์บูลลี่-ไอโฟน

ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ไม่ให้เกิดการไซเบอร์บูลลี่ก็ตามทีแต่เราก็ยังเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนที่มาเห็นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้คนอื่น ๆ และถ้าบังเอิญเกิดขึ้นกับคนที่สุขภาพจิตไม่แข็งแรงมากนักก็อาจจะส่งผลเลวร้ายมากขึ้นไปอีก ดังนั้นการปิดกั้นข่าวสารต่าง ๆ หรือว่าข้อความที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่จะทำให้สุขภาพจิตนั้นดีมากยิ่งขึ้น และจะทำให้สังคมออนไลน์นั้นดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ข้อมูลจาก Gadgets.ndtv