Wed. Feb 28th, 2024
5 ข้อต้องอ่าน-การวัด

วันนี้เราเสนอ 5 ข้อต้องอ่าน สำหรับเลือกซื้อเครื่องวัดออกซิเจน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่เกิดจากไวรัสโคโรน่าทุกวันนี้แย่มาก ๆ บางคนเป็นผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีเตียงในการรักษาต้องนอนรักษาตัวที่บ้าน บางคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ดังนั้นการเฝ้าระวังตนเองย่อมเป็นการดี

5 ข้อต้องอ่าน

5 ข้อต้องอ่าน เลือกซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

ซึ่งเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ทางเว็บไซต์ ข่าวสารวงการไอทีและอินเตอร์เน็ต มานำเสนอในวันนี้นั้น เกี่ยวโยงกับโรคดังกล่าว โรค Covid-19 ที่อาการรุนแรง หากเชื้อลงไปที่ปอด ดังนั้นสำหรับคนที่มีการติดเชื้ออาการไม่รุนแรงรวมไปถึงกลุ่มเสี่ยงสามารถใช้เครื่องดังกล่าวในการประเมินอาการเบื้องต้นได้ โดยมีข้อในการพิจารณาก่อนซื้อในหัวข้อถัดไป

5 ข้อต้องอ่าน-แนะนำ
  1. การทำงาน หลัก ๆ ต้องงสามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้ แต่บางเครื่องก็จะมีฟังก์ชันเสริมขึ้นมา เช่น การวัดชีพจร หรือแม้แต่การจดจำข้อมูลและบันทึกวิเคราะห์ออกมาได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเองว่าต้องการการใช้งายยังไง บางคนอยู่กับผู้สูงวัย ดังนั้นเครื่องควรเน้นที่สามารถส่งสัญญาณเตือนได้ ถ้ามีออกซิเจนในเลือดผิดปกติ 
  2. การใช้งานไม่ซับซ้อน เพราะกลุ่มผู้ใช้งาน ถ้าเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดมีความซับซ้อนเกินไป หลายคนหงุดหงิด ใช้งานลำบากจะวัดแต่ละทีใช้เวลานาน ไม่เกิดความสะอาด ไม่เป็นผลดีแน่นอน
  3. การวัดใช้เวลาน้อย เพราะบางคนไม่สะดวกที่ต้องมานั่งรอเครื่องนาน ๆ ควรเน้นเครื่องที่วัดได้ในระยะเวลาอันสั้น จะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ทันเวลา เช่น บางคนรู้สึกเวียนหัวจะเป็นลม รีบนำเครื่องมาวัด ถ้ารอนาน อาจจะส่งโรงพยาบาลไม่ทัน ดังนั้นการวัดไม่ควรนานเกิน 1 นาที 
  4. ความแม่นยำ ผู้ซื้อทุกคนต้องศึกษาว่าเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ต้องการมีความแม่นยำมากน้อยเพียงใด บางรุ่นมีการรับรองข้างกล่องเลย
  5. วัสดุที่ใช้ทำเครื่อง แนะนำ ให้เลือกตัวเครื่องวัดที่ที่แข็งแรง เน้นการใช้งานระยะเวลานาน ๆ นั้นเอง
5 ข้อต้องอ่าน-ตัวเลข

ซึ่งหลักของการเลือกซื้อ ปัจจุบันมีการซื้อขายกันผ่านระบบออนไลน์ จึงแนะนำว่าให้ผู้ใช้งานทุกคนนั้น เลือกร้านค้า ถ้าต้องการซื้อออนไลน์ ต้องเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือและราคามิตรภาพ