Tue. Apr 2nd, 2024
เทคโนโลยี Quantum

    ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยี มือถือได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนเราจนเปรียบเหมือนอวัยวะชิ้นที่ 33 ไปแล้ว เครือข่ายสัญญาณทั้งหลายก็แข่งขันกันพัฒนาด้านการขยายสัญญาณให้ครอบคลุมไปหลายๆพื้นที่ทั่วทุกภาคเช่นกัน แต่หากย้อนกลับไปในอดีตที่นานมาแล้วนั้น ข่าวสารวงการไอที การสื่อสารระหว่างมนุษย์จะใช้การพูดคุยกันหรือใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสาร

เทคโนโลยี

จากนั้นก็ได้มีการพัฒนามาฝึกฝนสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้นเมื่อเวลาที่ต้องสื่อสารกับคนที่อยู่ไกลหรือทางไกล คนในยุคสมัยนั้นส่วนใหญ่มักจะใช้นกเพื่อเป็นการส่งสารหากันหรือถ้าในปัจจุบันก็จะเรียกว่า การเขียนจดหมาย  เช่นนกอินทรี นกพิราบ เป็นต้น โดยจะใช้วิธีการเขียนใส่กระดาษนำไปผูกกับขาข้างใดข้างหนึ่งของนก

แล้วจึงจะปล่อยนกออกไป นกที่เป็นผู้นำส่งสารนั้นจะต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีด้วย และเมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์ได้เริ่มคิดค้นการสื่อสารโดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประกอบด้วย จึงทำให้เกิดการสื่อสารที่เรียก โทรเลข โทรสาร โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตมาจนทุกวันนี้

เทคโนโลยี กับความเปลี่ยนแปลงด้านมือถือมีอะไรบ้าง

  1. ลักษณ์ของตัวเครื่อง มือถือเครื่องแรกของโลกจะมีลักษณ์ที่หนา  มีเสาส่งสัญญาณ ใหญ่  หนัก และมีปุ่มตัวเลขพร้อมปุ่มฟังก์ชั่นต่างๆ แล้วค่อยๆพัฒนาให้เป็นเครื่องเล็กๆ บางๆ เหมือนปัจจุบัน
  2. ลักษณ์หน้าจอ มือถือเครื่องแรกจะเป็นหน้าจอสี่เหลี่ยมธรรมดาสีขาวดำเพื่อแสดงตัวเลขและเมนูของฟังก์ชั่นต่างๆ  

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นได้พัฒนาไปจนถึงการรวมเอาทุกอย่างไว้ที่หน้าจอโดยไร้ปุ่มกดหรือที่เรียกว่าการ”ทัสกรีน”

เทคโนโลยี Quantum-ที่มองไม่เห็น

และยังมีขนาดความกว้างของหน้าจอสูงสุดถึง 6.7” นิ้ว

  1. ลักษณ์ของเสียงเรียกเข้าและเสียงรอสาย ลักษณ์โดยทั่วไปของเสียงเรียกเข้าและเสียงรอสายของมือถือตั้งแต่ยุคสมัยมือถือเครื่องแรกนั้น จะเป็นเสียง ตู๊ด ตู๊ด แต่ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนจากเสียงตู๊ด ตู๊ด ให้สามารถเป็นเพลงได้ในระหว่างที่รอสาย และระหว่างที่สายยังเรียกเข้าได้

    จากด้านบนนี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยีที่เกิดจากการคิดค้นของมนุษย์ นำไปสู่การพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน  จากมือถือเครื่องแรกของโลกที่ซึ่งเป็นเครื่องสำคัญหรือเป็นต้นแบบการคิดค้นมือถือเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารมาจนถึงปัจจุบัน