Wed. Feb 28th, 2024
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) นักวิทยาศาสตร์จาก Newcastle University สามารถใช้ AI มาช่วยในการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทอย่างโรคพาร์คินสันและโรคอัลไซเมอร์ได้จากการสแกนดวงตาของผู้ป่วย โดยมีการใช้หลักการที่ว่าดวงตาเป็นกระจกของจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกับสมองของมนุษย์ ซึ่งเรตินาที่ด้านหลังของดวงตาจะเป็นสถานที่เดียวภายในร่างกายของมนุษย์ ที่สามารถมองเห็นระบบประสาทส่วนกลางได้โดยตรงจากภายนอก

อีกทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้สามารถถ่ายภาพจอประสานตาที่มีคุณภาพสูง ที่สามารถช่วยวิเคราะห์เพื่อตรวจหาโรคตาที่พบได้บ่อย ๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คิดว่าด้วยความสามารถดังกล่าวจะมีศักยภาพที่สูงกว่าการตรวจวิเคราะห์โรคตาเพียงอย่างเดียว ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงต้องการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาตรวจจับสัญญาณของโรคทางระบบประสาทในภาพของเรตินา ที่เบื้องต้นมีความหวังว่าจะสามารถตรวจจับโรคพาร์คินสันและอัลไซเมอร์ได้ในช่วงแรก ๆ ของการเริ่มเป็นโรคดังกล่าว

ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ใช้ในการช่วยชีวิตของคน ให้ได้มากขึ้นจากโรคทางระบบประสาทในปัจจุบัน

โดยโรคทางระบบประสาทอย่างโรคพาร์คินสันและโรคอัลไซเมอร์นี้ จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการกระตุ้นให้ระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมสภาพ ซึ่งเรตินาที่อยู่ด้านหลังของดวงตาจะเป็นเพียงส่วนเดียวของระบบประสาทส่วนกลางที่สามารถมองเห็นได้โดยตรงจากภายนอก ดังนั้นด้วยหลักการดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์จึงมีความเชื่อว่าสัญญาณของระบบประสาทส่วนกลางที่เสื่อมสภาพนั้น จะปรากฏให้เห็นได้ในระยะเริ่มแรกผ่านเรตินาของมนุษย์

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จะเริ่มทดสอบโดยการใช้เครื่องสแกนจอประสาทตา หรือ Optical Coherence Tomography (OCT) และอัพโหลดภาพของจอประสาทตาที่สแกนได้จำนวนมากไปที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อฝึกให้ AI สามารถรับรู้สัญญาณเริ่มต้นของโรคพาร์คินสันและโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจาก AI สามารถสแกนข้อมูลจำนวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นเครื่องมือที่มีค่ามากต่อการวิจัยทางการแพทย์ โดยประโยชน์ที่จะได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ คือ แพทย์สามารถตรวจหาการเกิดโรคได้ในระยะแรก เพื่อที่จะช่วยรักษาอาการต่างๆ ของผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งจะช่วยลดผลกระทบที่ร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยจากโรคพาร์คินสันและโรคอัลไซเมอร์ได้

AI ตรวจโรคพาร์คินสัน

ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร ได้กล่าวว่า การพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความมุ่งหมายว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยชีวิตของคนให้ได้มากขึ้นจากโรคทางระบบประสาท อย่างโรคพาร์คินสันและโรคอัลไซเมอร์ได้

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวสารวงการไอที ได้ที่นี่ และ อยากได้ Smart Phone แรง ๆ แต่งบน้อยก็ไม่ต้องกังวล Realme รุ่น c11 จะมาแก้ไขปัญหานี้เอง