Tue. Apr 2nd, 2024
Biotechnology

Biotechnology เมื่อเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์เรามากขึ้น นอกเหนือจากการสร้างความสะดวกสบายแล้วยังสร้างสิ่งใหม่ ๆ ระดับชีวภาพขึ้นมาอีก ไม่ว่าจะเป็นการเพาะพันธุ์พืชที่สามารถเพาะได้แม้จะไม่ใช้ฤดูกาลที่จะเพาะได้ การเพิ่มสารต่าง ๆ เข้าไปในพืชหรือสัตว์เพื่อเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม เช่น ทำให้ดอกไม้ออกผลเยอะกว่าเดิมหรือวัวสามารถผลิตน้ำนมวัวออกมาได้มากขึ้น เทคโนโลยีพวกนี้ที่เราพบเจอบ่อยขึ้นในชีวิตประจำวันเหล่านี้เรียกว่าBiotechnology หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องร่วมศตวรรษเพื่อให้เรามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านการบริโภค รวมไปถึงทางการแพทย์อีกด้วยBiotechnology เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น

Biotechnology

เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบาย และยังสร้างสิ่งใหม่ ๆ ระดับชีวภาพขึ้นมาอีก

Biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น เริ่มต้นจากการที่นำสัตว์มาผสมพันธุ์กัน หรือการผสมเกสรในพืชให้เกิดพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ทำให้เราได้ประโยชน์จากการที่มีพืชพรรณชนิดใหม่ ๆ หรือสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่สร้างประโยชน์ได้มากขึ้น ทว่าในยุคแรกนั้นยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการเลือกพันธุ์สัตว์หรือพืชที่ดีที่สุดเพื่อการผสมพันธุ์ทำให้หลายครั้งการผสมพันธุ์ออกมาล้มเหลว ไม่มีความแข็งแรงของสายพันธุ์

เทคโนโลยีชีวภาพ

ทว่าต่อมาได้มี Genetic Engineering หรือพันธุวิศกรรม เทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดในสายพันธุ์เพื่อทำการผสมพันธุ์ได้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ไม่ได้ช่วยเพียงการสร้างผลผลิตจากพืชและสัตว์เท่านั้น ยังสามารถช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ด้วยเช่นการผสมเทียมโดยการเลือกเชื้อที่ดีที่สุดและไข่ที่ดีที่สุดในการผสมพันธุ์ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือในการสร้างวัคซีนและยารักษาโรคต่าง ๆ อีกด้วย ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการคิดค้นวิธีการรักษาใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์และสามารถรักษาโรคร้ายที่อดีตรักษาไม่ได้ได้อีกด้วย

เทคโนโลยี Biotechnology

Biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น ต้องบอกเลยว่าเมื่อเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของผู้คนยุคนี้แม้จะสามารถทำให้เราเพาะปลูกพืชได้มากขึ้น หรือมีเนื้อสัตว์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เต็มเปี่ยมก็ตามแต่หลายคนยังคงกลัวอยู่ว่าการปลูกพืชหรือขยายพันธุ์สัตว์ที่ไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้จะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคอย่างเราหรือไม่จะมีการเปลี่ยนแปลงในพันธุกรรมของผู้บริโภคด้วยหรือไม่นั่นเอง โดยเฉพาะเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดการกลายพันธุ์และส่งต่อมายังผู้คนทำให้ยากต่อการรักษาในอนาคตด้วยเช่นกัน เทคโนโลยีชีวภาพที่เราเห็นกันในทุกวันแม้จะสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลแต่ก็ยังไม่สามารถลดความกังวลของผู้คนได้เมื่อยังไม่มีสิ่งใดการันตีถึงความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มาจากการตัดแต่งพันธุกรรมได้

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวสารวงการไอที ได้ที่นี่ และ ข่าวดีของ ไอโฟน มีข่าวว่าแถมแอร์พอดให้ฟรี ซึ่งโปรโมชั่นครั้งนี้ จะเริ่มต้นในวันที่ 17 ตุลาคม