Mon. Apr 1st, 2024
อุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า ประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรมีโครงการที่จะให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกรายจะต้องใส่คะแนนความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์แต่ละประเภท เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าดังกล่าว โดยประเทศฝรั่งเศสจะเริ่มติดคะแนนความสามารถซ่อมแซมให้กับสมาร์ทโฟน ตู้เย็น เครื่องตัดหญ้า และสินค้าไฟฟ้าอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมการซื้อที่เป็นมิตรต่อเสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ในขณะที่สหราชอาณาจักรนั้นอาจจะทำให้ง่ายที่สุดที่จะทำให้มีการซื้อสินค้าที่ใช้ซ้ำได้ และมีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้มีการรณรงค์ต่อต้านผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังใช้กระบวนการผลิตที่ล้าสมัยและไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะจำกัดอายุการใช้งานของสินค้าที่ผลิตออกมา เพื่อให้สามารถขายสินค้าใหม่ทดแทนได้เร็วขึ้น

อุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องใส่คะแนนความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

นอกจากนี้มีรายงานที่เผยแพร่ออกมาของ Global E-Waste Monitor ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติพบว่า สหราชอาณาจักรสร้างขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ WEEE ประมาณ 23.9 กิโลกรัมต่อคนในปี 2019 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถิติที่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศนอร์เวย์ ที่มีการสร้างขยะ WEEE ประมาณ 26 กิโลกรัมต่อคน

โดยความพยายามในการลดของเสียตั้งแต่ปี 2021 ของรัฐบาลฝรั่งเศสนั้น จะให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟน โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า และเครื่องตัดหญ้าจะต้องติดคะแนนความสามารถในการซ่อมแซมที่มีระดับ 1 ถึง 10 ที่จะแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าพวกเขาสามารถมีความคาดหวังว่าจะซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด  

ใส่คะแนนอุปกรณ์ไฟฟ้า

โดยผู้บริหารด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสหราชอาณาจักรให้ความเห็นว่า มากกว่า 40% ของ WEEE ในสหราชอาณาจักรมีส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเตาอบ อีกทั้งแต่ละครัวเรือนก็ยังทิ้งสิ่งของจำนวนมาก เช่น ของเล่นคอมพิวเตอร์ กาต้มน้ำ และนาฬิกา ด้วยเหมือนกัน ทั้งนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อาจมีสารอันตรายได้แก่ สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท

เลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

ซึ่งจะต้องถูกกำจัดอย่างระมัดระวัง ไม่ว่าจะนำไปฝั่งกลบหรือรีไซเคิล โดยเมื่อปี 2019 สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้มาตรฐานสิทธิในการซ่อม ที่หมายความว่านับตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป บริษัทผู้ผลิตจะต้องทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และจัดหาชิ่นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นานถึง 10 ปี ซึ่งรัฐบาลของสหราชอาณาจักรก็ได้ตอบสนองในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะออกกลุ่มสหภาพยุโรปแล้วก็ตาม

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวสารวงการไอที ได้ที่นี่ และ เทคโนโลยีการติดตามอาหาร และการบรรจุอาหาร ด้วยเทคโนโลยีใหม่ระดับสูง!