Sat. Mar 30th, 2024
Ticketmaster UK

Ticketmaster UK บริษัทที่ให้บริการจองตั๋วออนไลน์ ตั้งแต่การเข้าชมคอนเสิรต์ การแข่งขันฟุตบอล โรงภาพยนตร์ หรือการแสดงต่าง ๆ ที่ต้องมีการซื้อตั๋วเพื่อเข้าชม โดยบริษัท Ticketmaster ได้รับคำสั่งจาก Information Commissioner’s Office หรือ ICO หน่วยงานดูแลความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีของประเทศอังกฤษ ให้บริษัท Ticketmaster ถูกปรับเป็นเงินจำนวน 1.25 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 50 ล้านบาท

เนื่องจากในปี 2018 บริษัทไม่สามารถรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ปลอดภัย จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์บนเว็บไซต์ของ Ticketmaster ได้ ซึ่งจากการโจมตีครั้งนี้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าถูกขโมยไปมากกว่า 9 ล้านรายทั้งจากประเทศอังกฤษและประเทศในสหภาพยุโรป

Ticketmaster UK

Ticketmaster UK ได้ออกมาให้ความเห็นว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์

จากการตรวจสอบของ ICO พบว่า เว็บไซต์ของ Ticketmaster ถูกโจมตีผ่านทาง Chatbot ที่บริษัทติดตั้งไว้บนหน้าการชำระเงินออนไลน์ เพื่อคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชำระเงินนั่นเอง

โดย Chatbot นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Inbenta Technologies โดยจากการโจมตีทางไซเบอร์ดังกล่าวทำให้ลูกค้าของธนาคาร Barclays ประมาณ 60,000 รายที่ได้รับผลกระทบ และธนาคารออนไลน์อย่าง Monzo ต้องเปลี่ยนบัตรชำระเงินให้กับลูกค้าถึง 6,000 ใบ

Ticketmaster UK ถูกปรับ

ทั้งนี้แล้วทาง ICO ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ให้บริการทางการเงินทั้ง Monzo, Commonwealth Bank of Australia, Barclaycard, Mastercard และ American Express ได้ส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ Ticketmaster ได้รับทราบว่าน่าจะเกิดความผิดปกติในระบบการชำระเงินออนไลน์ทางเว็บไซต์ของบริษัท แต่ทาง Ticketmaster กลับใช้เวลานานถึง 9 สัปดาห์ในการเริ่มตรวจสอบการชำระเงินออนไลน์ที่ผิดปกติตามการแจ้งเตือนที่ได้รับทั้งจาก ICO และ ผู้ให้บริการทางการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้แล้วทาง ICO ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า Ticketmaster ควรจะตอบสนองต่อคำเตือนได้มากกว่าที่ผ่านมา เพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งการเพิกเฉยในเรื่องดังกล่าวของ Ticketmaster นี้ทำให้ผู้ใช้งานหลายล้านคนทั้งในประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรปมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการชำระเงินได้อีก

บริษัท Ticketmaster UK

ในขณะที่บริษัท Ticketmaster ได้ออกมาให้ความเห็นว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ Ticketmaster อยู่แล้ว เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ ICO เพื่อเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2018 จากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ผ่าน Chatbot ที่พัฒนาโดย Inbenta Technologies และนั่นทำให้บริษัทจะอุทธรณ์ต่อคำสั่งปรับจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวสารการใช้งานเทคโนโลยี ได้ที่นี่ และ Huawei Mate 40 Pro โทรศัพท์ตัวแรงของระบบฮาร์โมนีย์