Sat. Mar 30th, 2024
เทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์

            เทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ มนุษย์แต่ละบุคคลจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่มีความแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจ ใบหน้า ลายนิ้วมือ และดวงตา สิ่งเหล่านี้เรียกว่า ไบโอเมทริกซ์ (Biometrics) มีลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคลโดยที่ไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบกันได้ หรือที่เรียกว่าอัตลักษณ์บุคคล เป็นการนำลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคลเหล่านี้ไปเป็นตัวกำหนดว่าคุณคือใคร และสามารถที่จะนำไปใช้ในการค้นหาตัวบุคคลได้อีกด้วย

เทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์

เทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ ในการบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์บุคคลด้วยการใช้การค้นหาข้อมูลผ่านทางลายนิ้วมือ และใบหน้า

            เมื่อเราได้นำเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ (Biometric) มาพัฒนาร่วมกับการแพทย์ เทคโนโลยี และด้านชีวภาพ จะทำให้เกิดเทคโนโลยีที่มีความพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นในการบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์บุคคลด้วยการใช้การค้นหาข้อมูลผ่านทางลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีความจำเพราะของตัวบุคคลมาใช้ในการยืนยันตัวตน เวลาที่เราพกบัตรเครดิต บัตร ATM หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ไม่มีความจะเป็นที่เราจะต้องจดจำรหัสผ่านที่มีเลข หรือตัวอักษรหลายตัวอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยรไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ที่สามารถระบุตัวตนของเราลงไปได้ เพิ่มความปลอดภัย และมีความแม่นยำที่สูงยากต่อการปลอมแปลง จึงทำให้ลดปัญหาการเกิดปลอมแปลงเอกสารขึ้นไปได้

Biometric

            เทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์(Biometric) ไม่ได้จำกัดไว้ที่ลายนิ้วมือเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วคือการระบุลักษณะเฉพาะทางกายภาพ หรือพฤติกรรมของมนุษย์ลงไป เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน เช่น ลายเซ็น ม่านตา ลายนิ้วมือ เรตินา ฝ่ามือ เสียง ใบหน้า หรือดีเอ็นเอ แต่ลายนิ้วมือ คือเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ที่สามารถระบุความเป็นตัวตนของมนุษย์ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วที่สุด ในทางวิทยาศาสตร์ได้มีงานวิจัยและการรองรับเกี่ยวกับลายนิ้วมืออีกว่า ความซ้ำกันของลายนิ้วของคน 2 คน พบเมื่อมีระยะเวลาสามร้อยปี จากผู้คนจำนวน 600 ล้านคน ถือว่ามีโอกาสน้อยมาก ๆ ที่ลายนิ้วมือของมนุษย์จะซ้ำกัน หรือแม้แต่การเกิดอุบัติเหตุที่ส่วนของปลายนิ้ว เมื่อกล้ามหรือผิวหนังในบริเวณปลายนิ้วฟื้นตัวแล้ว ลายนิ้วมือก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น การใช้ลายนิ้วมือสำหรับการยืนยันตัวตน หรือบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์จากเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ (Biometric) จึงเป็นที่ยอมรับของนานาชาติทั่วโลก

ไบโอเมทริกซ์

ยกตัวอย่างความสามารถของเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ (Biometric)

  • ผูกข้อมูลส่วนตัวของบุคคลลงไปในบัตรประจำตัวประชาชน กับดวงตา ใบหน้า ลายนิ้วมือ เป็นต้น
  • ค้นหาบุคคลที่เป็นนักโทษหลบหนีได้จากการสแกนใบหน้า
  • ค้นหาบุคคลจากลายนิ้วมือในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ (Biometric) มีความสำคัญต่อวงการแพทย์ การทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือนำไปสู่การค้นหาบุคลลไม่ว่าจะเป็นคนหาย หรือการเฝ้าระวังบุคคลที่มีความอันตราย

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวสารวงการไอที ได้ที่นี่ และ Google เปลี่ยนกฎการเก็บข้อมูล ทุกแพล็ตฟอร์มในเครือ เตรียมเดินหน้าภายในปี 2021