Sat. Mar 30th, 2024

Tag: คอมพิวเตอร์ รุ่น Pi 400

Raspberry Pi พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาประหยัดแต่มีประสิทธิภาพสูง

Raspberry Pi องค์กรการกุศลของประเทศอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลของผู้ใช้งานทั่วโลก ได้มีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นPi 400 ที่เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาประหยัด แต่มาพร้อมกับประสิทธิภาพในการทำงานที่ไม่ต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป โดยPi 400 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ CPU ฝั่งอยู่กับแป้นพิมพ์ ดังนั้นการใช้งานจึงทำได้ง่ายโดยการต่อแป้นพิมพ์เข้าจอคอมพิวเตอร์ก็สามารถเริ่มใช้งานได้ Raspberry Pi คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาประหยัด ที่ CPU ฝั่งอยู่กับแป้นพิมพ์ บอกเลยว่าดีสุด ๆ โดย Raspberryรุ่น Pi 400 มีราคาโดยเฉลี่ย 80…