Wed. Feb 28th, 2024

Tag: ชิปคอมพิวเตอร์

นักวิจัยพบหลักการที่จะช่วยสร้าง ชิปคอมพิวเตอร์ ที่มีหน่วยความจำมากกว่าเดิม 100 เท่า

ชิปคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำอะตอมที่เล็กที่สุดในโลก กำลังถูกสร้างขึ้นสำหรับชิปคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง เร็วขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งโปรเซสเซอร์ขนาดเล็กช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสร้างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ที่มีขนาดเล็กลงได้มากขึ้น นักวิจัยได้สร้างอุปกรณ์หน่วยความจำที่เล็กที่สุดซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่อาจนำไปสู่การสร้างชิปคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้น มีขนาดเล็กลงและประหยัดพลังงานมากขึ้น และนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในมหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ยังค้นพบฟิสิกส์ที่สามารถปลดล็อกความสามารถของการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยความจำทีมีอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กเหล่านี้ นักวิจัยได้สร้างอุปกรณ์ ชิปคอมพิวเตอร์ ที่มีขนาดเล็กลง และประหยัดพลังงานมากขึ้น ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ในวารสาร Nature Nanotechnology นักวิทยาศาสตร์ได้ลดขนาดของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหน่วยความจำที่บางที่สุดโดยลดขนาดพื้นที่หน้าตัดลงเหลือเพียงหนึ่งตารางนาโนเมตร Deji Akinwande นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่ารูเล็ก ๆ ที่พบในวัสดุเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ใช้ในการปลดล็อกความสามารถในการจัดเก็บหน่วยความจำที่มีความหนาแน่นสูง โดยเมื่ออะตอมของโลหะเพิ่มเติมเพียงอะตอมเดีแม้ว่านักวิจัยจะใช้สารประกอบโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์หรือที่เรียกว่า MoS2 ซึ่งเป็นวัสดุนาโนหลักในการศึกษา แต่พวกเขาเชื่อว่าการค้นพบนี้สามารถนำไปใช้กับวัสดุบาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอะตอมได้หลายร้อยชนิด…