Sat. Mar 30th, 2024

Tag: นวัตกรรมพลังงานสะอาด

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรกับโลกของเรา และไม่สร้างมลภาวะที่เป็นตัวการทำลายโลก

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ถือว่าเป็นสิ่งของที่คู่กันมาตั้งแต่ช้านาน แต่ในยุคปัจจุบันการใช้พลังงานสะอาดมาทดแทนในการทำงานต่าง ๆ นั้น ถือว่ามีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมาก อีกทั้งนวัตกรรมก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับพลังงานแบบนี้มากขึ้นด้วยเช่นกัน และเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของโลกที่กำลังหมุนเวียนอยู่ ซึ่งพลังงานสะอาดในโลกใบนี้ถือว่ามีเยอะมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากลม จากน้ำ จากแสงแดด ล้วนเป็นพลังงานธรรมชาติที่จะใช้เท่าไรก็ไม่หมด ไม่เหมือนกับพลังงานอย่างอื่นที่มีวันสูญหายไปจากโลกนี้ เทคโนโลยีพลังงานสะอาด นวัตกรรมเพื่อลดพลังงานบางอย่างที่เป็นตัวการทำลายโลก อีกทั้งพลังงานสะอาดก็ยังเป็นมิตรกับโลกของเรา และไม่สร้างมลภาวะที่เป็นตัวการทำลายโลกที่มนุษย์ได้อาศัยอยู่ด้วย โดยพลังงานงานสะอาดกับเทคโนโลยีล้วนเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่งพาอาศัยกัน หากคาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปการที่จะสร้างนวัตกรรมก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมาก เหมือนคำสุภาษิตที่ว่า น้ำเพิ่งเรือเสือเพิ่งป่า ซึ่งคำนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่เหมือนเดิม เพราะการที่ใช้พลังงานสะอาดให้เห็นผลและใช้งานได้จริง ๆ นั้น ก็ต้องใช้นวัตกรรมของเทคโนโลยีมาช่วยให้สามารถดำเนินงานต่อได้ เพราะการที่เราจะใช้พลังงานจากธรรมชาติ…