Sat. Mar 30th, 2024

Tag: บริษัท Google

Google ยินดีจ่ายค่าการเผยแพร่ข่าวให้ฝรั่งเศส หลังจากมีการพูดคุยเรื่องนี้เป็นเวลาหลายเดือน

ในของโลกอินเตอร์เน็ตข่าวที่น่าติดตามที่สุดในตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของ Google กับเรื่องราวของการจ่ายค่าเนื้อหาในการนำข่าวสารของประเทศต่าง ๆ มาลงในเว็บไซต์ของตนเอง จากไม่กี่วันที่ผ่านมาที่Google ได้ยืนยันว่าจะไม่ทำตามกฎหมายการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ข่าวของประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวของประเทศออสเตรเลียนั้นจะทำให้ Googleนั้นเสียผลประโยชน์ ล่าสุดก็ได้มีข่าวเช่นเดียวกันกับประเทศฝรั่งเศสเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนจะไปในทิศทางตรงกันข้าม Google ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลอยู่มากมายเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งทุกคนนั้นสามารถหาข้อมูลและข่าวสารได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวแต่การนำเข้าข้อมูลของ Google นั้นก็จำเป็นต้องจ่ายค่าเนื้อหาเพื่อที่จะนำข้อมูลมาลงเช่นเดียวกัน ในอีก 3 ปีข้างหน้า Google นั้นมีค่าใช้จ่ายเนื้อหามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำข้อมูลข่าวสารมาลงในระบบของตัวเองซึ่งเป็นการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ข่าวจากประเทศต่าง ๆ นั่นเอง ล่าสุดทาง Google ก็ได้มีการกล่าวเรื่องการจ่ายค่าเนื้อหาภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ของประเทศฝรั่งเศสและดูเหมือนว่าจะเป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นเมื่อ…