Sat. Mar 30th, 2024

Tag: ประมูล 5G แต่ห้ามใช้อุปกรณ์ของ Huawei

ศาลสวีเดน สั่งหน่วยงานโทรคมนาคม ประมูล 5G แต่มีข้อแม้ ห้ามใช้อุปกรณ์ของ Huawei

ห้ามใช้อุปกรณ์ของ Huawei ที่ยังคงไม่พ้นเคราะห์กรรมสำหรับ Huawei ผู้ให้บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลกจากประเทศจีน ที่ล่าเจอวิบากกรรมอีกครั้ง หลังจากศาลอุทธรณ์ของประเทศสวีเดน เปิดเผยว่าองค์การไปรษณีย์และโทรคมนาคมของสวีเดน (PTS) จะเดินหน้าจัดการประมูลคลื่นความถี่ 5G แต่จะมีกฎพิเศษออกมา และกฎนั้นจะส่งผลกระทบกับทาง Huawei โดยตรง แต่ศาลสวีเดนเผยอีกว่าทาง Huawei ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย ห้ามใช้อุปกรณ์ของ Huawei จากศาลสวีเดน แต่ทาง Huawei ต้องการให้ศาลตรวจสอบอย่างละเอียดว่าการกระทำแบบนี้ ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า โดนศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ของสวีเดน กล่าวตอนแถลงการณ์ว่า “การที่สวีเดนมีเทคโนโลยี 5G ใหม่จะเป็นการสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลต่อภาคสังคมและธุรกิจ…