Wed. Feb 28th, 2024

Tag: พลังงานสะอาด

กรีนไฮโดรเจน green hydrogen เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

เมื่อพูดถึง กรีนไฮโดรเจน หรือ green hydrogen ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่น่าจับตามองมากในปัจจุบันหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูนักแต่ในอนาคตคำๆ นี้จะเป็นอะไรที่ไม่มีใครไม่รู้จัก… กรีนไฮโดรเจน ดีต่อมนุษย์เราอย่างไรบ้างนะและผลิตพลังงานแบบไหนกันนะ ทำความรู้จักกับไฮโดรเจนกันก่อน จริงๆ แล้วแก๊สไฮโดรเจนก็คือส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำนั่นเอง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถแยกแก๊สนี้ออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาล กรีนไฮโดรเจนคืออะไร? กรีนไฮโดรเจนก็คือการกักเก็บพลังงานในรูปของแก๊สไฮโดรเจน ซึ่งผลิตมาจากแหล่งพลังงานสะอาดต่างๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่นั่นเอง ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะใช้กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสที่ไม่มีการปล่อยแก๊สพิษอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลย สำหรับกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสก็คือการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจะได้แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจน ซึ่งเราสามารถเก็บไฮโดรเจนที่ว่านี้ได้เหมือนอย่างการกักเก็บอิเล็กตรอนในแบตเตอรี่นั่นเองหากต้องการใช้ไฟฟ้าก็เพียงนำไฮโดรเจนป้อนเข้าสู่เซลล์เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จะเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงแห่งอนาคตก็ไม่เกินเลยความจริงล่ะ! การวิจัยพัฒนากรีนไฮโดรเจน ในต่างประเทศ หลายประเทศพยายามวิจัยพัฒนากรีนไฮโดรเจนให้มีความสะอาดบริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ข้อดีของกรีนไฮโดรเจน – เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากในการผลิตรวมถึงการเผาไหม้จะไม่มีการปล่อยมลพิษออกมา…

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ที่เป็นมิตรกับโลกของเรา และไม่สร้างมลภาวะที่เป็นตัวการทำลายโลก

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ถือว่าเป็นสิ่งของที่คู่กันมาตั้งแต่ช้านาน แต่ในยุคปัจจุบันการใช้พลังงานสะอาดมาทดแทนในการทำงานต่าง ๆ นั้น ถือว่ามีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมาก อีกทั้งนวัตกรรมก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับพลังงานแบบนี้มากขึ้นด้วยเช่นกัน และเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของโลกที่กำลังหมุนเวียนอยู่ ซึ่งพลังงานสะอาดในโลกใบนี้ถือว่ามีเยอะมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากลม จากน้ำ จากแสงแดด ล้วนเป็นพลังงานธรรมชาติที่จะใช้เท่าไรก็ไม่หมด ไม่เหมือนกับพลังงานอย่างอื่นที่มีวันสูญหายไปจากโลกนี้ เทคโนโลยีพลังงานสะอาด นวัตกรรมเพื่อลดพลังงานบางอย่างที่เป็นตัวการทำลายโลก อีกทั้งพลังงานสะอาดก็ยังเป็นมิตรกับโลกของเรา และไม่สร้างมลภาวะที่เป็นตัวการทำลายโลกที่มนุษย์ได้อาศัยอยู่ด้วย โดยพลังงานงานสะอาดกับเทคโนโลยีล้วนเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่งพาอาศัยกัน หากคาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปการที่จะสร้างนวัตกรรมก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมาก เหมือนคำสุภาษิตที่ว่า น้ำเพิ่งเรือเสือเพิ่งป่า ซึ่งคำนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่เหมือนเดิม เพราะการที่ใช้พลังงานสะอาดให้เห็นผลและใช้งานได้จริง ๆ นั้น ก็ต้องใช้นวัตกรรมของเทคโนโลยีมาช่วยให้สามารถดำเนินงานต่อได้ เพราะการที่เราจะใช้พลังงานจากธรรมชาติ…