Sat. Mar 30th, 2024

Tag: วันคุ้มครองโลก

Google เปลี่ยนโลโก้ ต้อนรับ Earth Day วันคุ้มครองโลก

Google เปลี่ยนโลโก้ มนุษย์ทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นโลกจึงกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดของเราที่เราต้องช่วยกันดูแลให้เหมือนกับบ้านหลังเล็กของเรา เมื่อวันเวลาผ่านเลยไปเราทุกคนต่างเติบโตขึ้น เทคโนโลยีก็พัฒนาไปมากขึ้น แล้วเราทุกคนก็ยังใส่ใจตัวเองมากขึ้น แต่ในเมื่อเราใส่ใจตัวเองแล้วทำไมเราถึงลืม อย่าลืมที่จะใส่ใจบ้านหลังใหญ่ที่สุดของเราที่มีชื่อว่าโลก Google เปลี่ยนโลโก้ ที่หน้าเว็บไซต์เป็นการร่วมกิจกรรมวันคุ้มครองโลก ในวันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็นวัน Earth Day หรือว่าวันคุ้มครองโลก โลกของเราได้ถูกทำลายไปมากแล้วไม่ว่าจะเกิดจากความบังเอิญหรือตั้งใจก็ตามที ซึ่งเราก็เห็นได้ชัดจากปัญหาในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น หรือว่าฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทั้งหมดนี้ล้วนมีสาเหตุมาจากมือของมนุษย์ทั้งนั้น ดังนั้นในวันคุ้มครองโลกองค์กรต่าง ๆ จึงจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองโลกและทำให้โลกที่เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่สุดของเรานั้นน่าอยู่มากขึ้น และGoogle ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคุ้มครองโลกด้วยเช่นเดียวกัน โดยการเปลี่ยนโลโก้ที่หน้าเว็บไซต์Google Google ที่อัพเดทแอพพลิเคชั่นของตัวเองใน…