Sat. Mar 30th, 2024

Tag: เทคโนโลยีโลกล้ำยุค

เตรียมการรับมือกับ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอนาคต กับโลกล้ำยุค ที่จะทำให้ภาพยนตร์นั้นกลายเป็นเรื่องจริง

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอนาคต เคยคิดกันหรือไม่ว่าในอนาคตข้างหน้าประมาณ 10 ถึง 20 ปี ความเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านั้น จะเกิดขึ้นไปในแนวทางในการพัฒนาของ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอนาคตกับโลกล้ำยุค จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่บางคนอาจจะรับมือไม่ทัน เพราะความก้าวหน้านั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีต้นแบบต่าง ๆ ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมากมาย ในวันนี้เราจะพบกันว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และเราควรจะรับมือกับมันอย่างไร เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอนาคต กับความก้าวหน้านั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จะมีอะไรบ้าง ? เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอนาคตกับโลกล้ำยุค โดยสมาร์ทโฟนจะตกยุคภายในปี 2025 ต้องขอบคุณความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ภาพเสมือนจริง หรือ AR ซึ่งสามารถสนับสนุนความเป็นไปได้…