Sat. Mar 30th, 2024

Tag: เทคโนโลยี Augmented Reality (AR)

เทคโนโลยี Multiexperience ที่นำความเสมือนจริงมาสู่มนุษย์ ให้ความทันสมัยมากขึ้น

ประสบการณ์ที่หลากหลาย เทคโนโลยี Multiexperience มักมาจากการใช้เทคโนโลยีที่ความทันสมัยมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มจุดความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความทันสมัยและรอบรู้มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยี Multiexperience ที่เน้นในเรื่องของความเสมือนจริง เมื่อมีการนำ Augmented Reality (AR) มาใช้ในการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชิ้นนี้ ทำให้ผู้คนสามารถพบเจอกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นจาก Wearables และ Sensor การมองให้เห็นภาพที่ชัดขึ้น คือการยกตัวอย่างให้เห็น เช่น การที่เราสั่งสินค้าหนึ่งชิ้นผ่านทางแอปพลิเคชัน ไม่ได้มีแค่การสั่งสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่มีการเชื่อมต่อเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งสินค้าโดยหุ่นยนต์และมีระบบติดตามสินค้าให้กับลูกค้า โดยที่สามารถติดต่อและพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าได้ตลอด แต่สิ่งที่กำลังจะพัฒนา คือเทคโนโลยี…