Mon. Apr 1st, 2024

Tag: เทคโนโลยี Biotechnology

Biotechnology เทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น

Biotechnology เมื่อเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์เรามากขึ้น นอกเหนือจากการสร้างความสะดวกสบายแล้วยังสร้างสิ่งใหม่ ๆ ระดับชีวภาพขึ้นมาอีก ไม่ว่าจะเป็นการเพาะพันธุ์พืชที่สามารถเพาะได้แม้จะไม่ใช้ฤดูกาลที่จะเพาะได้ การเพิ่มสารต่าง ๆ เข้าไปในพืชหรือสัตว์เพื่อเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม เช่น ทำให้ดอกไม้ออกผลเยอะกว่าเดิมหรือวัวสามารถผลิตน้ำนมวัวออกมาได้มากขึ้น เทคโนโลยีพวกนี้ที่เราพบเจอบ่อยขึ้นในชีวิตประจำวันเหล่านี้เรียกว่าBiotechnology หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องร่วมศตวรรษเพื่อให้เรามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านการบริโภค รวมไปถึงทางการแพทย์อีกด้วยBiotechnology เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบาย และยังสร้างสิ่งใหม่ ๆ ระดับชีวภาพขึ้นมาอีก Biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น เริ่มต้นจากการที่นำสัตว์มาผสมพันธุ์กัน หรือการผสมเกสรในพืชให้เกิดพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ทำให้เราได้ประโยชน์จากการที่มีพืชพรรณชนิดใหม่ ๆ หรือสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่สร้างประโยชน์ได้มากขึ้น…