Mon. Apr 1st, 2024

Tag: เทคโนโลยี Canary Home Security

Canary Home Security กล้องรักษาความปลอดภัย ที่ทำให้สามารถจับตัวคนร้ายได้

เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตมนุษย์เราเป็นอย่างมาก Canary Home Security กล้องรักษาความปลอดภัย ทำให้การใช้ชีวิตนั้นเป็นไปด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบ้านที่เป็นที่พักอาศัยและคนส่วนใหญ่ก็มักจะมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าเก็บไว้ในบ้าน ทำให้หลายครั้งเกิดความกังวลว่าจะมีโจรเข้ามาลักขโมย กล้องวงจรปิดจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจับตาดูและบันทึกทุกเหตุการณ์เอาไว้ แม้จะไม่ได้ช่วยป้องกัน แต่ก็ทำให้สามารถจับตัวคนร้ายได้ ทว่า คนร้ายยุคใหม่เริ่มที่จะคุ้มชินกับกล้องประเภทนี้แล้วทำให้หากทางหลบหลีก แต่ทว่านักประดิฐก็ได้สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเรียกว่า Canary Home Security เป็นกล้องที่ถูกออกแบบมาได้อย่างเนียนตาจนแยกไม่ออก Canary Home Security กล้องรักษาความปลอดภัย สามารถตรวจสอบการทำงานได้ทั้งภาพเสียงได้อย่างชัดเจน Canary Home Security คือกล้องวงจรปิดภายในที่ถูกออกแบบมาให้เหมือนกับเครื่องใช้ทั่วไป เพียงแต่สามารถตรวจสอบการทำงานได้ทั้งภาพเสียง และยังบันทึกและแจ้งเตือนผู้ใช้งานได้อีกด้วย ทำให้งานนี้ไม่ว่าโจรจะร้ายกาจเพียงใดก็คงจะหนีไม่พ้นตาวิเศษอย่างแน่นอน…