Sun. Mar 31st, 2024

Tag: แอพพลิเคชั่นTEAMS

3 แอพพลิเคชั่นเรียนออนไลน์ ที่จะมาช่วยในการเรียนออนไลน์แทนในยุคโควิค

แอพพลิเคชั่นเรียนออนไลน์ ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ไม่รู้จักการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ถือว่าเชยมาก ๆ เนื่องจากเมื่อปลายปี 2020 มีการระบาดหนักของโรค Covid-19 และโรคดังกล่าวมีผลกระทบไปทั่วโลก หลายคนจบชีวิตด้วยโรคดังกล่าว ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นหลายล้านต่อวันสำหรับทั่วโลก แต่ประเทศไทยผู้ติดเชื้อถือว่ายังน้อยและควบคุมได้ ดังนั้นจึงได้มีมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรคโดยให้สถานที่มีคนแออัดได้หยุดกิจกรรมต่าง ๆ ลง และโรงเรียน มหาวิทยาลัย ก็เป็นหนึ่งในนั้น เพราะเป็นสถานที่ที่มีผู้คนนับร้อยชีวิตเลย ส่งผลให้การเรียนการสอนจึงต้องในการเรียนออนไลน์แทน ซึ่งสิ่งที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงนักเรียนได้พร้อมคราวละมาก ๆ นั้นก็คงหนีไม่พ้น 3 แอพพลิเคชั่นต่อไปนี้ 3 แอพพลิเคชั่นเรียนออนไลน์ ดาวน์โหลดฟรีทุกแอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่นZOOM มาเริ่มกันที่แอพพลิเคชั่นแรกเลย เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีลักษณะเป็นสีฟ้า…