Mon. Apr 1st, 2024

Tag: Computer Vision

อุตสาหกรรมการผลิต ที่นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิต ต้องบอกเลยว่าเรื่องของเทคโนโลยีปัจจุบันทีความก้าวหน้าและมีความนำยุคนำสมัย วันนี้อยากที่จะมา แนะนำ 3 เทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมการผลิตที่บอกเลยว่ามีความน่าสนใจสุด ๆ สายอุตสาหกรรมไม่ควรพลาด เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราได้ ในส่วนของโรงงานหรืออุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ แนะนำ 3 เทคโนโลยี อุตสาหกรรมการผลิต ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ วางแผนของมนุษย์ เทตโนโลยีแรกที่อยากจะมาแนะนำ คือ Computer Vision เป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการตรวจจับด้วยกล้องที่มีความละเอียดและความแม่นยำ เป็นระบบที่เข้ามาช่วยในเรื่องของความคิดหรือเรื่องของการวิเคราะห์ วางแผนของมนุษย์ เพื่อสามารถทำงานกับเครื่องจักรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุด ๆ…