Wed. Feb 28th, 2024

Tag: OPPO Find X3

OPPO Find X3 ที่ได้คะแนนแอนตูตูสูงกลายเป็นโทรศัพท์ที่ได้คะแนนมากที่สุด

อาจจะเป็นเรื่องหลายคนต้องการจะเห็น หลังจากที่สแนปดราก้อน 888 ได้เปิดตัวออกมาและทำให้หลายคนต้องการจะเห็นถึงประสิทธิภาพของโทรศัพท์ที่ใช้ชิพตัวนี้ จนกระทั่งทาง OPPO Find X3 ที่ได้ชิพตัวนี้และมีการเปิดเผยคะแนนแอนตูตูของเขา ซึ่งกลายเป็นโทรศัพท์ที่ได้คะแนนมากที่สุดเท่าที่สแนปดราก้อนเคยทำได้เลยทีเดียว โดยคะแนนที่หลายคนสนใจกันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกประสิทธิภาพของซีพียูหรือจะเป็นการกราฟฟิคต่างๆ จนกระทั่งเว็บไซต์นี้กลายเป็นแหล่งวิเคราะห์สมาร์ทโฟนชั้นดีเลยนั่นเอง OPPO Find X3 โทรศัพท์เรือธง ทดสอบผ่านเว็บไซต์แอนตูตู ที่จะได้คะแนน 771,491 หลังจากที่ OPPO Find X3 ได้เปิดตัวออกมาแล้วนั้น ก็มีคนได้นำโทรศัพท์เรือธงออปโป้ไปทดสอบผ่านเว็บไซต์แอนตูตู ก่อนที่จะได้คะแนนมามากถึง 771,491 เลยนั่นเอง ซึ่งนับว่าเร็วที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้ในอุณหภูมิห้องปกติ อีกทั้งทางซีอีโออย่างเฉิน…