Tue. Apr 2nd, 2024

Tag: Wal mart

ห้างสรรพสินค้า Wal mart ชื่อดังในสหรัฐอเมริกา ที่ผลิตเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนส่งสินค้า

ห้างสรรพสินค้า Wal mart เป็นอีกหนึ่งห้างสรรพสินค้าชื่อดังในประเทศอเมริกา ที่จะขายสินค้าแบบขายปลีก โดยปัจจุบันนั้นห้าง Wal mart ถือว่าเป็นบริษัทขายปลีกที่เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ถ้าเปรียบเทียบห้างในบ้านเราก็จะคล้าย ๆ ห้างแม็คโครนั่นเอง ซึ่งก็ขายสินค้าเป็นจำนวนมาก และส่งออกไปทั่วโลก ห้างสรรพสินค้า Wal mart เป็นบริษัทขายปลีกที่เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ที่มีการพัฒนาเจ้าหุ่นยนต์ขนส่งสินค้าตัวนี้ให้มีความฉลาดมากขึ้น ในปัจจุบันถือว่าเทคโนโลยีได้ล้ำหน้าไฟมากทำให้มีระบบ AI มีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะในงานภาคอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรแทนการทำงานโดยใช้คนเนื่องจากมีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อยกว่าการใช้แรงงานคน ทำให้บริษัทขายปลีกรายใหญ่อย่าง Wal mart ได้ข้างเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาและนั่นก็คือหุ่นยนต์ขนส่งสินค้า…