Fri. Apr 5th, 2024

Tag: Windows 10

Windows 10 ยังพบกับปัญหาความล้มเหลว ในการติดตั้งหลังจากการอัปเดตใหม่

Windows 10 จากการอัปเดตที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของ Windows 10 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการติดตั้งจนทำให้ผู้ใช้หลายรายไม่สามารถติดตั้งการอัปเดตใหม่ได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเป็นผลมาจากการอัปเดตที่มีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows 10 พบว่าเกิดความผิดพลาดในการติดตั้ง อีกทั้งยังมีข้อความที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความกังวลอย่าง ไฟล์อัพเดตบางไฟล์หายไป การอัปเดตสำหรับเครื่อง Windows 10 พบว่าเกิดความผิดพลาดในการติดตั้ง อีกทั้งยังมีข้อความที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความกังวลอย่าง ไฟล์อัพเดตบางไฟล์หายไปหรือมีปัญหา เราจะพยายามดาวน์โหลดการอัปเดตอีกครั้งในภายหลัง รหัสข้อผิดพลาด: (0x8007000d) เป็นสิ่งที่ทำหลายคนรู้สึกหงุดหงิดที่การอัปเดตไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น ผู้ใช้หลายคนพบว่ารหัสแสดงข้อผิดพลาดนั้นอาจแตกต่างกันไป อีกทั้งการอัปเดตและติดตั้งยังใช้เวลานานกว่าปกติ บางครั้งระบบขึ้นข้อความว่า การดาวน์โหลดและการติดตั้งการอัปเดตไปถึง 100%แต่ท้ายที่สุดระบบก็แสดงข้อความว่าการอัปเดตและการติดตั้งล้มเหลว ในฟอรัมขอความช่วยเหลือ Answers.com…