Tue. Apr 2nd, 2024
เทคโนโลยีการศึกษา

            เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา คือ การเรียนรู้สิ่งรอบกายเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ซึ่งหลายประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว ถ้าสังเกตการเรียนการสอนของประเทศเหล่านั้นล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้วสิ้น เช่น การใช้โทรทัศน์​ในการเปิดสื่อสารสอน เรื่อง การผ่ากบศึกษาระบบภายในของกบ ให้นักเรียนได้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น เป็นต้น ทว่าในประเทศไทยหลายคนจะถูกสอนให้กลัวการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในประเทศไทย เช่น โทรศัพท์มือถือ​ โทรทัศน์​ คอมพิวเตอร์ เครื่อง Printer​ เป็นต้ร มีราราคาสูง คนไทยส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางและลูกหลายคน การซื้อเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนเกินกำลังหลายครอบครัว ครอบครัวจึงปลูกฝังให้เด็กไม่กล้าใช้เทคโนโลยีมากนักเพราะแพงนั้นเอง ทั้งที่ความจริงเทคโนโลยีการศึกษาสำคัญต่อผู้เรียนมาก ๆ หลายคนจะยังมองไม่เห็นภาพ ผู้เขียนจึงได้หยิบยกข้อดีของใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนต่อไปนี้

เทคโนโลยีการศึกษา

2 เทคโนโลยีการศึกษา ที่จะมาช่วยในการประกอบการเรียนได้ทันสมัยขึ้น

  • เข้าถึงการศึกษาได้ง่าย ต้องยอมรับเลยว่าเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อตอบสนองการศึกษา สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น ถ้าจะยกตัวอย่าง คือ อย่างในอดีตการเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์​ในเรื่องของพืช ต้องมีการส่องกล้องจุลทรรศน์​เพื่อมองเยื่อต่าง ๆ และกล้องจุลทรรศน์​หนึ่งตัวราคาหลักแสนบาท งบประมาณการศึกษาภาครัฐยังไม่อำนายมากนักส่งผลให้นักเรียนหลายคนไม่สามารถมองเห็นเยื่อในพืชได้จริง ๆ ต้อฃอาศัยรูปขาวดำในหนังสือ
เทคโนโลยีการศึกษา-การส่องกล้องจุลทรรศน์​
  • เมื่อมีเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้สอนสามารถนำวิดีโอในการส่องกล้องมาเปิดให้นักเรียนชมได้ และนักเรียนก็ได้ทราบกันอย่างทั่วถึง ถ้ายกตัวอย่างในเข้ากับสถานการณ์​ในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลนีการศึกษามีบทบาทมาก คือ ในช่วงที่ผ่านมามีโรคระบาดส่งผลให้นักเรียนต้องเรียนที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ใช้แอพพลิเคชั่น เช่น Zoom Google Classroom  ​Teams เป็นต้น ในการเข้าเรียน ถ้าไม่มีเทคโนโลยีการศึกษาเหล่านี้ แน่นอน! นักเรียนจะไม่สามารถเรียนได้นารกว่าครึ่งปี กระทบต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก
เทคโนโลยีการศึกษา-เรียนที่บ้านผ่านระบบออนไลน์
  • เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง สืบเนื่องจากข้อแรกเลย หลังจากนักเรียนได้เห็นในสิ่งที่ต้องเรียนรู้จริง ๆ จะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่จะเรียนได้มากกว่าการดูภาพขาวดำมนหนังสือ เพราะในวิดีโอนักเรียนสามารถมองเห็น ได้ยิน ได้นั้นเอง  

ฝากกดติดตาม ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และข้อมูลข่าวสารของเทคโนโลยีใหม่ ๆ แนะนำโปรแกรมในช่วงเรียนออนไลน์ฟรีด้วย โปรแกรม Discord

ถ้าหากว่างหลังจากศึกษาข้อมูลข่าวสารวงการไอทีแล้ว แอดยังมีสิ่งดี ๆ มาแนะนำ Gclub888 ไว้เล่นแบบเพลิน ๆ