Tue. Apr 2nd, 2024
การพัฒนาเทคโนโลยี

            การพัฒนาเทคโนโลยี คำว่า เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์​เข้ามาช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ และอุตสาหกรรม​ เพื่อเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค ทว่าหลายคนมักจะคุ้นชินเพียงว่าเทคโนโลยีจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับIT โทรศัพท์​ โทรทัศน์​ คอมพิวเตอร์Ipad อื่น ๆ อีกมากมายทั้งที่ความเป็นจริงเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปอาหาร กระบวนการต่าง ๆ ที่นำเอาวิทยาศาสตร์​เข้ามาประยุกต์​ซึ่งหลายคนมักจะคิดว่าการเป็นอยู่ปัจจุบันก็ดีแล้ว การพัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้ช่วยให้สิ่งรอบตัวดีขึ้นจึงไม่สนใจในการค้นคว้าข้อมูลใหม่ ๆ

การพัฒนาเทคโนโลยี 1

4 ข้อดีของการเพิ่มประสิทธิภาพ​ของ การพัฒนาเทคโนโลยี

  • ทางการแพทย์ด้านการแพทย์ต้องยอมรับเลยว่าการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมาก ๆ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ยิ่งในผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤติ​ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย สามารถยื้อชีวิตของผู้ป่วยหลายคนได้ เช่น การทำCPR หรือ เข้าใจง่าย ๆ ว่าปั๊มหัวใจ ปกติแล้วการทำCPR  ที่หลายคนเห็นจะใช้มือสำหรับผู้ป่วนที่อาการหนัก การใช้มือในการ CPRนั้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอการพัฒนาเทคโนโลยีจนเกิดเป็นเครื่องมือในการช่วย CPRเกิดขึ้นและมีคุณภาพมากกว่าใช้มือนั้นเอง
การพัฒนาเทคโนโลยี ทางการศึกษา
  • ทางการศึกษา สำหรับทางการศึกษาเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเป็นเครื่องมือประกอบการสอนอย่างมาก เนื่องจากการเรียนหลายอย่าง อุปกรณ์มีราคาสูง เช่น กล้องจุลทรรศน์​ ด้วยนักเรียนต้องเรียนในหลายระดับชั้น กำลังซื้อของหลายโรงเรียนไม่สามารถจัดหากล้องจุลทรรศน์​ได้ครบตาทจำนวนนักเรียน ในการเรียนจำเป็นต้องนำเอาเทคโนโลยี เช่น  โทรทัศน์​ เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นั้นเอง
การพัฒนาเทคโนโลยี -ทางการอาหาร
  • ทางการอาหาร หลายคนจะเคยเห็นอาหารแปรรูปต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี ส่งผลให้ทางด้านอาหารมีการพัฒนามากขึ้น อาหารสามารถมีกลวิธีเก็บรักษาคุณประโยชน์ได้ครบครัน รวมไปถึงบุคคลที่ต้องทำงาน เช่น  นักบินอวกาศ​ ต้องใช้อาหารพิเศษที่พึงพาเทคโนโลยีเพื่อทำให้อาหารสามารถรับประทานได้ เมื่ออยู่นอกโลก
การพัฒนาเทคโนโลยี-ทางการคมนาคม
  • ทางการคมนาคม สำคัญเลยการคมนาคม​ ที่หลายคนคุ้นชินกันดี คือ รถสาธารณะ​ จะเห็นได้ว่าความรวดเร็ว สะดวก สบาย เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งสิ้น
  • ทางการอุตสาหกรรม​ เป็นด้านที่ต้องพึงพาเทคโนโลยีมากที่สุด เพราะบางอย่างการใช้แรงงานคนในการทำจะได้ผลิตช้านั้นเอง

ฝากกดติดตาม ข่าวสารวงการไอที และข้อมูลข่าวสารดี ๆ ของเทคโนโลยี ความสำคัญของ เทคโนโลยีการศึกษา มีผลดีอย่างไรในอนาคตข้างหน้า

ถ้าหากว่างหลังจากศึกษาข้อมูลข่าวสารวงการไอทีแล้ว แอดยังมีสิ่งดี ๆ มาแนะนำ UFACasino55 ไว้เล่นแบบเพลิน ๆ