Wed. Feb 28th, 2024
Huawei

Huawei ล้มเหลวในการจัดการเกี่ยวกับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบความปลอดภัยในอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักร โดยหน่วยงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ National Cyber Security Center (NCSC) ของหน่วยงานข่าวกรองของสหราชอาณาจักรไม่เห็นหลักฐานว่า Huawei ได้มีเปลี่ยนแปลงแนวทางที่สำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

Huawei

Huawei ทำการปรับปรุงความสามารถด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะถูกระงับการใช้งานในสหราชอาณาจักร

และถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงในบางส่วนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่ได้สร้างความมั่นใจว่าระบบเครือข่ายจะมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภับทาง ไซเบอร์แห่งชาติได้ให้ความเห็นว่าหน่วยงานของสหราชอาณาจักรสามารถจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากการใช้ชุดอุปกรณ์ของHuawei และเชื่อว่าข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการแทรกแซงของรัฐบาลจีน

Huawei ล้มเหลวในด้านความปลอดภัย

โดยHuawei ได้ยอมรับรายงานของหน่วยงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติของสหราชอาณาจักร และได้ให้ความเห็นว่าข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของบริษัทยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น ซึ่งบริษัทได้มีความคืบหน้าในการปรับปรุงความสามารถด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง และถึงแม้ว่าอุปกรณ์ของ Huawei จะถูกระงับการใช้งานในสหราชอาณาจักร แต่บริษัทก็ยังคงหวังว่าจะสามารถขายชุดอุปกรณ์ 5G ไปประเทศอื่นๆ ของยุโรปได้ แต่ก็มีข่าวลือออกมาว่าประเทศอิตาลีและประเทศเยอรมันอาจจะระงับการใช้งานของHuawei เช่นกัน

ทั้งนี้สหราชอาณาจักรได้ใช้อุปกรณ์ของHuawei ในเครือข่ายโทรคมนาคมตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งHuawei ได้มีศูนย์ประเมินผลการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบพิเศษ หรือ HCSEC ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกำกับดูแลได้ตรวจสอบการทำงานของ HCSEC และรายงานต่อที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีล่าสุด คือ ปี 2019 อาจจะมีการรายงานล่าช้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Huawei ไม่ปลอดภัย

โดยผลการรายงานล่าสุดที่เกี่ยวกับมาตรฐานของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของHuawei นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ แต่มีการเน้นย้ำถึงแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนโค้ดทีไม่ดี และมีหลักฐานหลายประการที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานของHuawei ไม่ปฏิบัติตามแนทางที่Huawei กำหนดไว้ ตลอดจนในปี 2019 มีการตรวจพบช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ของHuawei เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2018 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทางหน่วยงานตรวจสอบได้กล่าวว่าส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ในขณะที่มีบางคนให้ความเห็นว่าการตรวจสอบดังกล่าวอาจจะเกิดจากการคว่ำบาตรทางการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านก็เป็นได้

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวสารวงการไอที ได้ที่นี่ และ เทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือ 10 ปีข้างหน้า ที่สะดวกทันสมัยแบบที่คุณคาดไม่ถึง