Mon. Apr 1st, 2024
รัฐสภาสหราชอาณาจักร

รัฐสภาสหราชอาณาจักร คณะกรรมการป้องกันสภาของสหราชอาณาจักรได้อ้างอิงคำให้การของนักวิชากรผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลก ไซเบอร์และบุคคลในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ว่ามีหลักฐานสำคัญที่แสดงรูปแบบการรับเงินอุดหนุนของ Huawei จากพรรคคอมมิวนิสต์จีน จึงทำให้มีการเรียกร้องว่ารัฐบาลจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับกาใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมภายในประเทศ อีกทั้งควรที่จะพิจารณากำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนหลังจากพ้นปี 2568 ไปแล้ว

รัฐสภาสหราชอาณาจักร

รัฐสภาสหราชอาณาจักร ยอมรับว่า การเคลื่อนไหว Huawei อาจจะทำให้สัญญาณโทรศัพท์ในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้งานได้

ถ้าหากความสัมพันธ์ที่มีกับรัฐบาลจีนแย่ลงหรือมีแรงกดดันจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ สหราชอาณาจักรได้ยอมรับว่า ภายหลังจากการเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวของสหราชอาณาจักรที่มีต่อ Huawei อาจจะทำให้สัญญาณโทรศัพท์ในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้งานได้ แต่ก็ได้เน้นให้ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการให้เปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วที่สุดเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานระบบเครือข่ายโทรคมนาคมไม่ได้

Huawei กับพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ทั้งนี้คณะกรรมการป้องกันสภาของสหราชอาณาจักรยังกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งพยายามกดดันสหราชอาณาจักร ผ่านภัยคุกคามทั้งที่แอบแผงและแบบเปิดเผย เพื่อทำให้ Huawei ยังคงอยู่ในเครือข่าย 5G ของสหราชอาณาจักรได้ และถ้าหากยังมีภัยคุกคามเกิดขึ้น รัฐบาลควรที่จะมีการพิจารณาอนาคตของประเทศจีนที่มีอยู่ในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ของสหราชอาณาจักรอย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้ร่างกฎหมายความมั่นคงและการลงทุนแห่งชาติ เพื่อกำหนดอำนาจของรัฐมนตรีในการทำการลงทุนในธุรกิจที่มีคามเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติด้วยเช่นกัน ซึ่งความเป็นกังวลในเรื่องความมั่นคงของประเทศ ที่อาจจะเกิดจากภัยคุกคามที่มาจากธุรกิจของประเทศจีน ทำให้สหรัฐอเมริกาและอังกฤษถึงกับมีความคิดที่จะกลับไปใช้เอกสารในการสื่อสารกันแบบในอดีต แทนการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

Huawei

โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวว่ารัฐบาลควรจะต้องมีการพิจารณาและประเมินผู้ขายรายอื่นในลักษณะเดียวกับที่ทำกับ Huawei ที่ได้มีการประเมินและตรวจสอบอุปกรณ์ของ Huawei เพื่อหาข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นกับความปลอดภัยในระบบโทรคมนาคมของสหราชอาณษเช่นกัน ในขณะที่ทาง Huawei เองก็ได้ออกมาปฏิเสธและตอบกลับว่ารายงานดังกล่าวที่เกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยการใช้อุปกรณ์ Huawei ในระบบโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักรนั้น ขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากสร้างขึ้นจากความคิดเห็นมากกว่าข้อเท็จจริง

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวสารวงการไอที ได้ที่นี่ และ สมาร์ทโฟน แห่งปี 2020 ที่อยู่ในท่ามกลางสายตาของผู้คน ทันสมัยไม่ตกเทรน กับราคาย่อมเยา