Sat. Mar 30th, 2024
เทคโนโลยีที่นำเอา IoT

          เทคโนโลยี IoT เทคโนโลยีปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างก้าวไกล ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีนั้นค่อย ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขอชีวิตมนุษย์แบบไม่รู้ตัวและทำให้มนุษย์นั้นสามารถประหยัดแรงและเวลา เสริมในเรื่องของความสะดวกสบาย ความปลอดภัยต่าง ๆ ได้มากมาย วันนี้อยากจะมา แนะนำ 3 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำเอา IoT เข้าไปประยุคให้งานให้สามารถเข้าถึงและสื่อสารกันได้อย่างสะดวกมากขึ้น

เทคโนโลยีที่นำเอา IoT

แนะนำ 3 เทคโนโลยี IoT ที่เข้ามาเสริมในเรื่องของความสะดวกสบาย ความปลอดภัยต่าง ๆ ได้มากขึ้น

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำเอาระบบเทคโนโลยี IoT เข้าไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชนสูงสุด เทคโนโลยีแรกที่อยากจะมาแนะนำ คือ Otoscope เป็นอีกหนี่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความน่าสนใจมาก ๆ เป็นเครื่องที่สามารถตรวจสอบโรคเบื้องต้นได้ดีและสะดวก รวดเร็ด ประหยัดทั้งในเรื่องของการเดินทางและการรักษาได้ดีมาก ๆ อีกด้วย

Otoscope

เทคโนโลยีที่สองที่อยากจะมาแนะนำ คือ Smart city เป็นอีกเทคโนโลยีที่มาแรง และนำเอาระบบเทคโนโลยี IoT เข้าไปใช้งานด้วย เพื่อเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำอวยความสะดวกให้กับประชาชน และสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

Smart city

เทคโนโลยีที่สามที่อยากจะมาแนะนำ คือ Connected car เป็นอีกระบบการทำงานของเทคโนโลยีที่จะนำเอา IoT มาช่วยในการสื่อสารระหว่างรถยนต์ เป็นการแชร์ข้อมูลเพื่อการจราจร เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรและมลภาวะต่าง ๆ

Connected car

          ทั้งหมดก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำเทคโนโลยี IoT บอกเลยว่ามีความน่าสนใจมาก ๆ หากเทคโนโลยใหม่ ๆ จะมาช่วยเสริมให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวสารวงการไอที ได้ที่นี่ และ Vivo รุ่น S1 Pro ที่ไม่ได้มีดีแค่การเซลฟี่แต่ยังอัดแน่นด้วยสเปคเครื่องที่ราคาคุ้มค่าเกินคุ้ม