Mon. Apr 1st, 2024
เทคโนโลยี Multiexperience

            ประสบการณ์ที่หลากหลาย เทคโนโลยี Multiexperience มักมาจากการใช้เทคโนโลยีที่ความทันสมัยมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มจุดความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความทันสมัยและรอบรู้มากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี Multiexperience

เทคโนโลยี Multiexperience ที่เน้นในเรื่องของความเสมือนจริง เมื่อมีการนำ Augmented Reality (AR) มาใช้ในการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชิ้นนี้

ทำให้ผู้คนสามารถพบเจอกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นจาก Wearables และ Sensor การมองให้เห็นภาพที่ชัดขึ้น คือการยกตัวอย่างให้เห็น เช่น การที่เราสั่งสินค้าหนึ่งชิ้นผ่านทางแอปพลิเคชัน ไม่ได้มีแค่การสั่งสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่มีการเชื่อมต่อเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งสินค้าโดยหุ่นยนต์และมีระบบติดตามสินค้าให้กับลูกค้า โดยที่สามารถติดต่อและพูดคุยเกี่ยวกับสินค้าได้ตลอด แต่สิ่งที่กำลังจะพัฒนา คือเทคโนโลยี Multiexperienceที่เน้นในเรื่องของความเสมือนจริง เมื่อมีการนำ Augmented Reality (AR) มาใช้ในการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีชิ้นนี้

เทคโนโลยี Multiexperience

เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) คือการนำความเสมือนจริงมาทำการเชื่อมต่อกับระบบซอฟต์แวร์ หรือระบบอื่น ๆ  โดยทำงานร่วมกับมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อใหเกิดภาพ แสง สี เสียง หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีความเสมือนจริงมากที่สุด

Virtual Reality (VR)

เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) คือ จินตนาการที่เกิดขึ้นจากการจำลองมาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นความจริง โดยการป้อนข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์ที่เราทำการเชื่อมต่อเข้ากับทางคอมพิวเตอร์ให้กับอุปกรณ์ เช่น แว่นตา ถุงมือ เพื่อเป็นการรับรู้ถึงการตอบสนองจากการที่สร้างการจำลองจากของจริง

โดยเทคโนโลยีนี้สามารถที่จะนำไปใช้กับงานในด้านวงการบันเทิง ด้านการแพทย์ในเรื่องของการผ่าตัด ธุรกิจ หรือการสร้างเกมส์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) มีการนำมาใช้เพื่อการศึกษาในหลายรูปแบบ อย่างที่เห็นได้ชัด คือ เป็นห้องเรียนที่มีความปลอดภัย เพราะ อุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างที่ได้จับต้อง คือ จินตนาการที่เกิดขึ้นจากการจำลองมาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นความจริง

Mixed Reality (MR)

เทคโนโลยี Mixed Reality (MR) คือ เทคโนโลยีที่สร้างความเสมือนจริงโดยภาพที่แสดงออกนั้น เป็นภาพ 3 มิติ ยิงทำให้ภาพที่เราเห็นมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น ให้กับงานด้านการบันเทิง ภาพยนตร์ ทางการแพทย์ และการอุตสาหกรรม

ต่อจากนี้ไปเทคโนโลยี Mixed Reality (MR), เทคโนโลยีVirtual Reality (VR), เทคโนโลยีAugmented Reality (AR) หรือMultiexperience เทคโนโลยีที่นำความเสมือนจริงมาสู่มนุษย์จะเข้ามามีบทบาทในยุคแห่งวงการดิจิทัลมากขึ้น จึงทำให้วงการนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ที่เราจะพบเจอกับความเสมือนจริงที่อยู่ตรงหน้า

แต่สิ่งที่เห็นไม่เป็นไปอย่างที่คิด และเกิดความหลากหลายทางการรับรู้ที่มากขึ้น ดังนั้น เรามสามารถพูดได้เต็มปากว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของมนุษย์นั้น ล้วนเกิดจากเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตของเราเพิ่มมากขึ้น

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวสารวงการไอที ได้ที่นี่ และ กำเนิดโทรศัพท์มือถือ ก่อนเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน (Smart Phone)