Mon. Apr 1st, 2024
การระงับการใช้แอพพลิเคชั่น

การระงับการใช้แอพพลิเคชั่น ที่ประเทศอินเดียได้ออกประกาศคำสั่งห้ามใช้แอพพลิเคชั่นของประเทศจีนจำนวน 43 แอพพลิเคชั่นในประเทศอินเดีย ซึ่งส่วนมากจะเป็นแอพพลิเคชั่นได้รับความนิยมอย่างเช่น Alibaba, AliExpress, DingTalk และ Taobao Live ทั้งนี้รัฐบาลอินเดียเคยมีคำสั่งห้ามใช้แอพพลิเคชั่นออกมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีการห้ามใช้งานถึง 200 แอพพลิเคชั่น

การระงับการใช้แอพพลิเคชั่น

การระงับการใช้แอพพลิเคชั่น ที่ประกาศคำสั่งห้ามใช้แอพพลิเคชั่นของประเทศจีนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการโดยใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ

ซึ่งรวมถึงแอพพลิเคชั่นยอดนิยมอย่าง TikTok ก็ถูกรวมอยู่ในครั้งนั้นด้วย โดยการประกาศเพิ่มเติมในครั้งนี้รัฐบาลอินเดียให้เหตุผลผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอิเลคทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าการออกประกาศคำสั่งห้ามใช้แอพพลิเคชั่นของประเทศจีนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการโดยใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นทั้ง 43 รายนี้ ว่ามีเนื้อหาหรือมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมที่อาจจะมีผลต่ออำนาจอธิปไตยและเอกราชของประเทศอินเดียได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความมั่นคงแห่งรัฐและความสงบเรียบร้อยของประเทศอินเดีย

ประเทศจีนในอินเดีย

จึงต้องมีประกาศดังกล่าวออกมา อย่างไรก็ตามมีนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศได้ให้ความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวของประเทศอินเดียนั้น เป็นการตอบโต้จากเหตุการณ์ที่มีการต่อสู้ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางชายแดน 2 จุด คือ บริเวณรัฐอรุณาจัลประเทศ ที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย และบริเวณที่เรียกว่า อักไซ ชิน ที่อยู่ทางภาคตะวันตกของอินเดีย โดยทั้งจุดเป็นดินแดนปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ และเขตปกครองธิเบต

ซึ่งทำให้มีทหารอินเดียเสียชีวิตถึง 20 ราย และหลังจากนั้นทั้งสองประเทศประสบกับความล้มเหลวในการเจรจาระหว่างกัน จึงกลายมาเป็นการสร้างความตึงเครียดต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน ที่มีมูลค่ามากกว่า 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.5 ล้านล้านบาท โดยมีชาวอินเดียจำนวนมากที่มีการเรียกร้องให้คว่ำบาตรสินค้าและบริการจากประเทศจีน โดยเฉพาะสินค้าทางด้านเทคโนโลยีจากประเทศจีน

อินเดียห้ามใช้แอพพลิเคชั่นของประเทศจีน

ทั้งนี้สถานทูตจีนได้มีการชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่า บริษัทต่างๆ จากประเทศจีนที่มีการดำเนินในต่างประเทศจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ และปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่นแต่ละประเทศเสมอ โดยรัฐบาลปักกิ่งมีการเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดีย ได้ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนในประเทศอินเดีย ซึ่งรวมถึงบริษัทจากประเทศจีนด้วยเช่นกัน และรัฐบาลอินเดียควรจะแก้ไขการออกคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้ความร่วมมือทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี

ติดตามข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย ข่าวสารวงการไอที ได้ที่นี่ และ 3 ข้อที่ควรรู้ ทำไมต้องพัฒนาเทคโนโลยี ที่ทำให้คุณคลายสงสัยได้