Sun. Mar 31st, 2024
โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา

            โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา  เนื่องจากเมื่อปลายปี 2020 ได้มีโรคโควิด – 19 ระบาด ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้มาก และไม่มีวัคซีนในการรักษา ส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางของการดำเนินกิจกรรม รวมไปถึงในระบบการศึกษา สถานศึกษาเป็นแหล่งที่รวมนักเรียน ครู อาจารย์มากมายนับร้อยชีวิต การเปิดโรงเรียนตามปกติจึงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคกระทรวงศึกษาธิการจึงออกหนังสือให้ผู้บริหารปิดโรงเรียนแล้วทำการเรียนการสอนชั่วคราว

โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา

แต่ก็ใช้ระยะเวลานานเกือบครึ่งปี สำคัญในการเรียนการสอนออนไลน์จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออื่น ๆ ที่สามารถเชื่อต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ในบทความนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงโทรศัพท์เป็นหลักเพราะเด็กแทบทุกคนมีใช้อย่างแน่นอน จากการใช้โทรศัพท์ในการเรียนออนไลน์จะทราบได้ทันทีว่าเทคโนโลยีก็ให้ประโยชน์ในหลายด้านเช่นกัน ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงในเรื่องของการศึกษาเป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งที่วัยรุ่นต้องพบเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนั้นเอง

ข้อดีของการมี โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา ไว้สำหรับนักเรียน

  • สืบค้นข้อมูล สำคัญที่สุด เพราะว่า Google เป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้มากมายบนโลกใบนี้ การที่ทุกคนจะเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมจากโลกออนไลน์ได้ นอกจากมีอินเทอร์เน็ตแล้วยังต้องอาศัยเครื่องมือด้วย การที่วัยเรียนมีโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ใช่เรื่องแย่เลย ถ้ารู้จักในการใช้ให้เกิดประโยชน์
ข้อดีของการมี โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา
  • ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน สืบเนื่องจากข้อแรก แอบกระซิบเลยว่า บนโลกออนไลน์ทุกคนสามารถหาความรู้ได้จากอาจารย์ที่อยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศได้ และได้รับการสั่งสอนที่หลากหลาย เทคนิคการจำ การเรียนรู้จะดีขึ้น รวมไปถึงสิ่งที่นอกเหนือตำราเรียน เช่น สูตรของการทำขนม ในตำราเรียนไม่มีแน่นอน แต่การทำขนมสามารถต่อยอดเป็นทักษะในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ดังนั้นโทรศัพท์มือถือสำหรับทุกคนที่เล่นอย่างมีประโยชน์ย่อมได้เปรียบเสมอ
 โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา ความรู้หลากหลาย
  • ความรู้หลากหลาย จากที่บอกไปความบนโลกออนไลน์เยอะ หลายคนชอบการอ่านนิทานภาษาอังกฤษเข้า Google บอกได้คำเดียว ห้องสมุดโลก ที่มีหนังสือให้ทุกคนได้อ่านไม่มีวันหมดเลย อีกอย่างคืออ่านฟรี หาความรู้กันได้อย่างจุใจ

ฝากกดติดตาม ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และข้อมูลข่าวสารของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ความสำคัญของ เทคโนโลยีการศึกษา มีผลดีอย่างไรในอนาคตข้างหน้า

ถ้าหากว่างหลังจากศึกษาข้อมูลข่าวสารวงการไอทีแล้ว แอดยังมีสิ่งดี ๆ มาแนะนำ   แทงบอลออนไลน์789 ไว้เล่นแบบเพลิน ๆ